het netwerk Centrum inkoop expertise
disclaimer
alg.voorw.
Valide CSS!    Valid XHTML 1.0 Transitional
i.v.m. redisign van onze site kunnen een aantal links nog niet correct functioneren, onze welgemeende excuses hiervoor.
nCie
Esterweg 3
4185 NM Est
The Netherlands
E-Mail :

Onze Organisatie


Gestart in 1992 als managementadvies- en automatiseringsbureau is er in de afgelopen 26 jaar veel gebeurd. Vooral de toepasbaarheid van de aanwezige automatiseringskennis heeft ertoe geleid dat de mensen van het nCie zich meer en meer zijn gaan bezighouden met het zich, op georganiseerde wijze bekwamen in het uitvoeren van kostenreductie en effectiviteitsverbetering van inkoop bij bedrijven en instellingen.
 
Na enkele veranderingen in de organisatiestructuur is het netwerk Centrum inkoop expertise uiteindelijk geëvolueerd naar de opbouw die voor ons type kennisintensieve dienstverlening het meest stabiel en zeker blijkt.

De gekozen structuur is die van een netwerkorganisatie. Deze stimuleert vooral de eigen verantwoordelijkheid en kwaliteit van de medewerkers en verbindt de diverse specialisaties tot één geheel terwijl de mensen waar het om draait dit niet als een belemmering voor hun specialisatie ervaren. Als drie grootste pluspunten van het werken voor het nCie worden genoemd:

  • vrijheid om projecten te kiezen.
  • vrijheid om te specialiseren;
  • projecten in zeer uiteenlopende branches waardoor de kennis vergroot.

Het statement van de mensen van het nCie wordt als volgt omschreven:

"Ik wens op een verantwoorde, begrijpelijke en controleerbare wijze de inkoopkosten van mijn cliënten te verminderen waarbij ik, door mijn kennis en kunde, het aandurf om alleen of samen met de opdrachtgever het risico voor de kwaliteit van mijn werk te dragen."

Om dit te verwezenlijken is gezocht naar een organisatiestructuur die flexibel is en mee kan groeien met de markt maar ook korte communicatielijnen heeft en een eenduidige belegging van verantwoordelijkheden kent. Daarom is het niet vreemd dat wij een netwerk als organisatievorm hebben gekozen.

In dit netwerk is het nCie het centrum. De Netwerkpunten zijn de specialismen met hun uiteenlopende disciplines en kennisgebieden. De verbindingen zijn de gezamenlijke controleerbare en eenduidige methodieken en procedures.
Door deze opzet is het nCie goed te omschrijven als flexibel, professioneel, alert en overzichtelijk.
Nu bestaat het netwerk uit 16 samenwerkende specialismen waarbij praktisch alle specialisten meerdere jaren ervaring met de door het nCie gevoerde methode hebben.

Belangrijke woorden voor deze pagina:

Het nCie is gespecialiseerd in het reduceren van inkoopkosten.
Wij ondersteunen direktie, management en inkoop op een wijze waarop indien gewenst
alleen betaald wordt over de netto toegevoegde waarde van het nCie. Door deze werkwijze
verzorgen wij altijd een positief resultaat voor onze klanten.
indien uw Browser geen iFrames (vakindelingen) ondersteund hebben wij hieronder de meest belangrijke links over kostenreductie van onze pagina weergegeven.

Heeft u meer tijd gekregen door dat het nCie de kostenreducties voor u verzorgt kijk dan eens naar
Amateur wijnmakers kijk op deze link voor software om wijn te maken!
of verzekeringen goedkoop afdekken
of fundamentele informatie voor aandeelhouders (engels)